بسم الله ارحمن الرحیم

حسن میرزایی کار آفرین و مالک مجموعه تولیدی قطعات لاستیکی خودرویی .صنعتی و کشاورزی( آوا)

حسن میرزایی کار آفرین و مالک مجموعه تولیدی قطعات لاستیکی خودرویی .صنعتی و کشاورزی( آوا)

مجموعه لاستیک سازی (آوا)

تولید کننده انواع گسگت های رادیاتور . قطعات خودرویی . صنعتی و کشاورزی با  12 سال سابقه تولید قطعه

مجموعه لاستیک سازی (آوا)

تولید کننده انواع گسگت های رادیاتور . قطعات خودرویی . صنعتی و کشاورزی با  12 سال سابقه تولید قطعه

تاییدیه پایان دورهی آموزشی تولیدی لاستیک 

تاییدیه پایان دورهی آموزشی تولیدی لاستیک 

طراحی و سفارش گیری قالب 

طراحی و سفارش گیری قالب 

تولید محصولات با کیفیت و دوام بالا